Nasze usługi

Podatki

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.

  Kadry

 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny),
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • prowadzenie spraw BHP.

  Pozostałe usługi

 • pomagamy przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzamy przekształcenia formy prawnej firmy,
 • wyprowadzamy zaległości księgowe.
 • sporządzamy wnioski o dotacje unijne
 • pomagamy przy wnioskach kredytowych i tworzeniu biznes planów
 • załatwiamy wszelkie formalności w urzędach